Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Insolvenční rejstřík

K vyhledávání v insolvenčním rejstříku vám mohou pomoci tyto www stránky poskytující návod a tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku. Zároveň se na tomto webu dozvíte, jak se dostat na stránky pro vyhledávání v něm.


Jak na vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Co je to insolvence?

Insolvence je platební neschopnost, tedy dlužníkova neschopnost splácet jeho dluhy i když má dlužník snahu svůj dluh věřiteli splatit. Dále také existuje druhotná platební neschopnost, kdy se jedná o platební neschopnost způsobenou tím, že dlužníkovi odběratelé neuhradili své závazky.
Platební neschopnost vs. Platební nevůle
Jak je již výše popsáno platební neschopnost je neschopnost splácet dluhy i přes jeho snahu dluhy splatit, kdežto platební nevůle je rozdílná. V případě platební nevůle dlužník nemá vůli svůj dluh splatit.

Jak se dostat k insolvenčnímu rejstříku online?

Portál portal.justice.cz spustil možnost vyhledávat v insolvenčním rejstříku online, k této možnosti se dostanete buď přímo na hlavní stránce, kde v jednom z rámečků je rámeček s nadpisem Insolvenční rejstřík. Zde vyberte podle čeho chcete vyhledávat: Název subjektu, jméno osoby nebo IČ a poté jej zadejte do vyhledávacího políčka a klikněte na hledej. Ovšem stránky obsahují také podrobnější možnost vyhledávání, kterou považuji za praktičtější a v tomto podrobném vyhledávání můžete vyhledávat také podle začátku jména či názvu, kromě již uvedených IČ a můžete také zadat datum narození, rodné číslo (pro fyzickou osobu) a obec. Také můžete vyhledávat podle spisové značky, akce či příjmení insolvenčního správce a můžete zvolit nejvyšší počet zobrazených položek.
Po otevření stránky s výsledky vyhledávání se Vám zobrazí výpis položek odpovídající Vašemi vyhledávání, ve kterém si můžete přečíst základní informace o jednotlivých subjektech a tím porovnat, zda se jendá o subjekt, který jste vyhledávali. Jedná se o spisovou značku, jméno či název, ič či rodné číslo s datem narození, bydliště a stav řízení (popřípadě další související). Pro zobrazení podrobnějších informací klikněte na tlačítko detail uvedené v horní části jednotlivé položky.
Stránka s detailem
Na stránce s detailem si můžete přečíst aktuální stav a další informace stejné jako na stránce s výpisem vyhledávání a poté insolvenčního správce. Níže na stránce je zobrazena Historie insolvenčního řízení, která obsahuje oddíly s informacemi o řízení do úpadku, po úpdaku, incidenčními spory, ostatní a přihlášky. Tyto oddíly jsou uspořádány v záložkách. Po kliknutí na kteroukoliv z uvedených záložek uvidíte uvidíte odpovídající tabulku s přehledem.

Insolvenční řízení

Obecně je insolvenční řízení jakékoliv zvláštní soudní řízení, které má za předmět projednání úpadku a jeho řízení. V České republice je obvykle myšleno řízení podle insolvenčního zákona. Cílem toho řízení je dospět k majetkovému uspořání mezi značnějším počtem subjektů pro přesažení krizové situace nebo vyvození nezbytných důsledků. Je zde uplatňována zásada rovných podmínek pro věřitele, ale jsou zde určité výjimky.

Který zákon se vztahuje na insolvenční řízení?

Insolvenční zákon je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Co dále můžu najít na internetu
Internet vám umožňuje procházení webu katastr nemovitostí nahlížení kde najdete informace o stavbách.