Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Insolvenční zákon

Zákon, který se obecně nazývá insolvenční zákon má přesný název, jež zní Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
V současné době (1.polovina 2014) je tento zákon rozdělený do tří částí, z čehož první má sedm hlav, druhá část má hlav pět a třetí část má tři hlavy.Předmětem tohoto zákona je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řešení, tak aby došlo k vypořádání osob jimž dlužník dluží.
Pokud vás tato tématika zajímá je určitě užitečné si insolvenční zákon nastudovat. Tento zákon je přístupný na internetu a můžete si jej prostudovat online.


Insolvenční zákon

Od 1.1.2014 změny

Změny jsou v zákoně na business center vyznačeny tučně.