Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!

Oddlužení

Obdoba konkurzu pro nepodnikatele, i tak by se dalo nazvat oddlužení neboli osobní bankrot. Jedná se o jeden ze způsobů řešení úpadku podle insolvenčního zákona. Oddlužení bylo zavedeno insolvenčním zákonem.
Oddlužení může dlužník nepodnikatel navrhnout insolvenčnímu soudu pro řešení jeho hrozícího úpadku či úpadku. Provedení oddlužení může být buď zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. V první variantě, tedy zpeněžením majetkové podstaty je oddlužení řešeno vyrovnání pohledávek ze současných aktiv dlužníka. Zpeněžení majetku se děje veřejnou dražbou, prodejem věcí nebo prodejm mimo dražbu.
Plnění splátkového kalendáře – v tomto případě musí dlužník 5 let provádět pravidelné úhrady ze svých příjmu. Jedná se o nový způsob oddlužení.