Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Insolvenční řízení

Předmětem insolvenčního řízení je projednání úpadku a jeho řízení, takto zvané řízení může být jakékoliv zvláštní soudní řízení s již uvedeným předmětem. V České republice se jedná o řízení podle stejnězvaného zákona.
Cílem tohoto řízení je dosažení majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by překonalo krizovou situaci či z ní vyvodilo nezbytné důsledky. V tomto řízení jsou uplaňeny rovné podmínky pro věřitele, ovšem s existencí určitých vyjímek.
Toto řízení je druh občanského soudního řízení, zvláštností tohoto řízení je, že zahrnuje prvni jak nalézacího řízení tak i vykonávacího.
Toto řízení a zákon usnadňuje a zlepšuje situaci a postavení věřitelů oproti jejich dlužníkům.

Insolvenční řízení seznam dlužníků

Seznam dlužníků může pomoci institucím a společnostím k tomu, aby si mohli ověřit bonitu svých nových klientů. Přecejenom může přijít vhod vědět jakou má nový klient platební morálku. Třeba také proto, aby společnost veděla, kdy může platby očekávat a zda se jí vyplatí nabídnout klientovi slevu či jiné zvýhodnění. V případě společností poskytujících půjčku pomůže tento seznam ověřit, zda se vyplatí půjčit žadateli peníze.