Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Úpadek

Úpadek je právem definovaný stav. Pro jeho naplnění musí nastat jeden z uvedených případů.
Platební neschopnost: Dlužník má nejméně dva veřitele a není schopen po delší dobu – třicet dnů po lhůtě splatnosti – plnit své závazky. Zastavil-li dlužník platby, má se za to, že je také v úpadku.
Předlužení – je situace kdy majetek dlužníka (včetně očekávaného výnosu z podnikatelské činnosti) je nižší než splatné závazky.

Abyste se nedostali do situace, kdy nebudete schopni splácet své dluhy, berte si raději půjčky jen na to co opravdu potřebujete a věci, které si můžete pořídit později, až na ně našetříte, raději pořiďte opravdu až na ně našetříte. Vyhnete se tak situacím, kdy budete muset splácet mnoho dluhů a také případné platební neschopnosti.